top of page
Aleksandra Derra1.jpg

Wyjść poza Anthropos.

Nowi Inni współczesnej posthumanistyki
Aleksandra Derra


tutaj link:
https://www.youtube.com/watch?v=3Uv2UIR0SW8

 

"Uniwersalna podmiotowość została poddana fascynującej krytyce w teoriach feministycznych, antyrasistowskich, ekologicznych, postkolonialnych, badaniach nad zwierzętami, badaniach technologii, mediów, transmisji wiedzy i wielu innych radykalnych epistemologiach XX i XXI wieku. W nich wszystkich problematyzowano i na nowo dookreślano kategorię inności.

Kim jest Inny współczesnej nowej humanistyki/posthumanistyki? Jak konsekwencje jej rozstrzygnięcia rodzą dla oświeceniowych ideałów rozumności, tolerancji, równości wobec prawa i zasad demokracji?

Czy można zrezygnować z antropocentryzmu, sytuującego człowieka w centrum zainteresowań i troski, na rzecz wspólnoty Innych, które nie tylko nie będą białoskórymi Europejczykami, ale nie będą wyłącznie ludźmi, a nawet zwierzętami? Jak teoretyzować na temat Innego w obliczu katastrofy klimatycznej i kładących się cieniem historii eurocentrycznego imperializmu i wielowymiarowej przemocy? Czy postantropocentryczne ujęcie podmiotowości da się formułować, nie rezygnując z obietnicy równości i sprawiedliwości dla wszystkich?"

Aleksandra Derra
 

Aleksandra Derra – filozofka, tłumaczka, filolożka, która znalazła się na liście "50 śmiałych 2020 roku" w specjalnym wydaniu magazynu "Wysokie Obcasy" – kobiet, które w ubiegłym roku znacząco wpłynęły na zmianę rzeczywistości w przestrzeni publicznej. Dra hab. Aleksandra Derra prof.UMK jest wykładowczynią w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie obecnie kieruje Katedrą Filozofii Praktycznej. Zajmuje się problemem płci w nauce, współczesną filozofią nauki, studiami nad nauką i technologią, teoriami feministycznymi oraz krytycznymi nurtami w posthumanistyce. Bada fenomen języka, podmiotowości, cielesności w filozofii współczesnej i w naukach kognitywnych.

Od 1 listopada 2020 Dra hab. Aleksandra Derra prof.UMK została powołana na Pełnomocniczkę Rektora UMK do spraw równego traktowania.
Z Aleksandrą Derrą rozmawia Katarzyna Lewandowska

bottom of page