top of page

Ja / INNEGO

 

kuratorki: Dorota Chilińska i Katarzyna Lewandowska
 

JA / INNEGO to nowy program kuratorski, który rozpocznie się w kwietniu 2021 i potrwa przez najbliższy
rok. Będzie to cykl wydarzeń odbywających się w Galerii S w Toruniu mających na celu stworzenie
bezpiecznej przestrzeni dla wypowiedzi osób studiujących, wykładowczyń i wykładowców oraz artystek
i artystów realizujących prace, które dotyczą wszelkich form wykluczenia. Tematem na którym chcemy
się skupić w sposób szczególny jest figura INNEGO, rozpoznawana w różnych kontekstach.
Naszym celem jest rozbrojenie stereotypów oraz stworzenie platformy dialogu z udziałem nie tylko
twórczyń i twórców, ale również naukowczyń i naukowców badających ten obszar. Od dłuższego czasu
obserwujemy silne zainteresowanie tematyką wykluczenia, które przejawia się w niebezpiecznych
postawach homofobicznych, rasistowskich, antysemickich. Osoby, które tworzą mają bardzo silną
potrzebę krytycznego komentarza wobec takiej rzeczywistości i takich zachowań. Zależy nam
na działaniach angażujących przede wszystkim osoby studiujące na Wydziale Sztuk Pięknych,
ale również studentki i studentów z innych uczelni artystycznych m.in. z ASP w Gdańsku, ASP w Łodzi.
Działania JA / INNEGO będą przede wszystkim programem edukacyjnym, skupionym na rozwijaniu
świadomości, języka i kultury społecznej, troski o INNEGO w rozumieniu skomplikowanych zjawisk
związanych z płciowością, narodowością, religią etc. Wystawy i pokazy będą uzupełniane wykładami
osób zajmujących się naukowo tematem wykluczenia. Liczymy na szereg działań artystycznych,
różnorodność form, dyskusje i pokazy.

 

Kuratorki: dra Dorota Chilińska (WSP UMK w Toruniu), dra Katarzyna Lewandowska (ASP w Gdańsku)

linki zewnętrzne:

https://www.facebook.com/GaleriaaS

 

bottom of page