top of page

Death of the patriarchy

Nr 1/2020 i Nr2/2021


Redakcja: katarzyna lewandowska

Projekt graficzny i skład: Jacek Jacx Staniszewski

Korekta: Mariusz Wrona / Anna Polańska

Wydawca

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

bottom of page