top of page

Gniazdo/Nest

Polska sztuka współczesna wobec 'Granic'

 

Polska Akademia Nauk - Stacja Naukowa w Wiedniu

Wiedeń 26.09.2017 - 15.10.2017

 

ARTYSTKI/ARTYŚCI:

Krzysztof Białowicz "Oferta pracy" 2017

Dorota Chilińska, Arkadiusz Soroka "W brzuchu Świata" 2017

Katarzyna Józefowicz "miasto 1989 - 2017"

Grzegorz Klaman "Macierz" 2017

Anna Kola "Gniazdo za gniazdo", "Więzy I - IV" 2017

Martyna Jastrzębska "Gniazdo" 2014

Diana Ronnberg "One Flew Out of the Nest too Early" Part 1. , "One Flew Out of the Nest too Early"
Part 2. (Diptychon) 2017 (Praca wyłączona z wystawy na prośbę władz PAN w Wiedniu)

Kordian Ronnberg "Chrystus obmywający stopy" 2017 (Praca wyłączona z wystawy na prośbę
władz PAN w Wiedniu)

Marian Stępak "Intimissimi", "Skarpetki", "Całuny" 2017

Tomasz Wlaźlak "Intruzi" 2017

 Iwona Zając "Cierpliwość" 2015

WYKŁAD:

Roman Nieczyporowski "Praktyka artystyczna wobec wartości. Polska sztuka współczesna"

KOORDYNATORKA:

Lidia Gerc

KURATORKI:

Dorota Chilińska i Katarzyna Lewandowska

bottom of page